Met elkaar

Havenreglement

Een prettige sfeer op onze haven vinden we belangrijk waarbij een ieder met respect voor elkaar en ieders bezittingen omgaat. In het havenreglement worden de gebruikelijke omgangsvormen en regels in meer detail uiteengezet. Wij vinden deze zo vanzelfsprekend dat wij deze niet opsommen maar mocht u ze toch willen lezen dan kunt u deze terugvinden in onze algemene voorwaarden.
Reglement.